K 3/2002 vp

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

Huomautus

Toimenpidekertomuksen oheisaineistona Suomen kehitysyhteistyökertomus vuodelta 2001, työllisyyskertomus vuodelta 2001 ja sosiaali- ja terveyskertomus vuodelta 2002

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

28.03.2002

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

16.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 42/2002 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 27/2002 vp
Valmistunut

03.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään tiedoksi valtioneuvostolle ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 12/2002 vp
Valmistunut

10.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 24/2002 vp
Valmistunut

11.06.2002

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 21/2002 vp
Valmistunut

18.06.2002

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 14/2002 vp
Valmistunut

13.06.2002

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 8/2002 vp
Valmistunut

05.06.2002

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 10/2002 vp
Valmistunut

12.06.2002

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/2002 vp
Valmistunut

13.06.2002

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 4/2002 vp
Valmistunut

04.06.2002

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 9/2002 vp
Valmistunut

17.09.2002

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 8/2002 vp
Valmistunut

13.06.2002

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 2/2002 vp
Valmistunut

04.06.2002

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 7/2002 vp
Valmistunut

28.05.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 14/2002 vp
Valmistunut

23.05.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 199/2002 vp
Päätös

Valiokuntien mietinnöt pantiin pöydälle 11.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.2003 Poistettu PTK 200/2002
14.02.2003 Poistettu PTK 205/2002
14.02.2003 Päättynyt PTK 207/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokuntien mietinnöt.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

24.02.2003

Kirjelmä
EK 44/2002 vp