Valtiopaivaasia K 9/2005

K 9/2005 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

14.03.2005

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

21.06.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2005 Päättynyt PTK 82/2005 1
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 16/2006 vp
Valmistunut

13.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle että hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 158/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2007 Päättynyt PTK 159/2006 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

01.03.2007

Kirjelmä
EK 55/2006 vp

​​​​