Valtiopaivaasia KK 122/2013

KK 122/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Säätiöiden valvonnan puutteet

Kysymys jätetty

Pvm

26.02.2013

Kansanedustaja

Feldt-Ranta, Maarit /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

28.02.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

19.03.2013

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2013 vp