Valtiopaivaasia KK 1258/1997

KK 1258/1997 vp

Kirjallinen kysymys: Eläinsuojeluaktivistien iskuista turkistarhoille

Huomautus

Yhteinen vastaus KK 1261/1997 kanssa

Kysymys jätetty

Pvm

09.12.1997

Kansanedustaja

Mölsä, Tero /kesk

Muita allekirjoittajia

9

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

10.12.1997

Ministeriö

Sisäministeriö

Vastaus annettu

Pvm

23.12.1997

Vastaaja

Sisäasiainministeri Enestam

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.02.1998