Valtiopaivaasia KK 126/2006

KK 126/2006 vp

Kirjallinen kysymys: Turkiseläinten kuljetukset

Kysymys jätetty

Pvm

14.02.2006

Kansanedustaja

Hautala, Heidi /vihr

Muita allekirjoittajia

8

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

03.03.2006

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

21.03.2006

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

21.04.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2006 vp