Valtiopaivaasia KK 138/2007

KK 138/2007 vp

Kirjallinen kysymys: Puolustusvoimien lentoharjoitusten suunnittelu ja eläintensuojelu

Kysymys jätetty

Pvm

30.05.2007

Kansanedustaja

Nylund, Mats /r

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

04.06.2007

Ministeriö

Puolustusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

19.06.2007

Vastaaja

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

11.09.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 45/2007 vp