KK 262/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Sakkojärjestelmän kehittäminen osana tieliikennelain kokonaisuudistusta

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Sankelo, Janne /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vastaus annettu

Pvm

30.04.2014

Vastaaja

Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

08.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 49/2014 vp