Valtiopaivaasia KK 342/2003

KK 342/2003 vp

Kirjallinen kysymys: Turkistarhaiskujen torjuminen

Kysymys jätetty

Pvm

23.09.2003

Kansanedustaja

Kallis, Bjarne /kd

Muita allekirjoittajia

8

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

24.09.2003

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

10.10.2003

Vastaaja

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

14.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2003 vp