Valtiopaivaasia KK 494/2012

KK 494/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Lapsen vieraannuttaminen etävanhemmastaan avioerotilanteessa

Kysymys jätetty

Pvm

07.06.2012

Kansanedustaja

Uotila, Kari /vas

Muita allekirjoittajia

3

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

11.06.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

27.06.2012

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.09.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2012 vp

​​​​