Valtiopaivaasia KK 496/2011

KK 496/2011 vp

Kirjallinen kysymys: Euroopan neuvoston ministerikomitean vähemmistöjen asemaa koskevat suositukset

Kysymys jätetty

Pvm

31.01.2012

Kansanedustaja

Virolainen, Anne-Mari /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

01.02.2012

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

20.02.2012

Vastaaja

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

02.03.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 17/2012 vp