KK 503/2006 vp

Kirjallinen kysymys: Lomalaisten kalastuslupamaksut

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Ahonen, Esko /kesk

Muita allekirjoittajia

4

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

27.06.2006

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.09.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2006 vp