KK 611/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Polkupyöräilyn edistäminen tieliikennelakia uudistettaessa

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Haavisto, Pekka /vihr

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vastaus annettu

Pvm

16.07.2013

Vastaaja

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2013 vp