Valtiopaivaasia KK 635/2014

KK 635/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Petoeläinten aiheuttamien turkiseläinvahinkojen korvaaminen

Kysymys jätetty

Pvm

05.09.2014

Kansanedustaja

Sankelo, Janne /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

08.09.2014

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

19.09.2014

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

10.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2014 vp