Valtiopaivaasia KK 76/2010

KK 76/2010 vp

Kirjallinen kysymys: Turkistarhauksen lopettaminen vuoteen 2025 mennessä

Kysymys jätetty

Pvm

18.02.2010

Kansanedustaja

Koskinen, Marjaana /sd

Muita allekirjoittajia

1

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

23.02.2010

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

16.03.2010

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

19.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 27/2010 vp