Valtiopaivaasia KK 79/1990

KK 79/1990 vp

Kirjallinen kysymys: Turkistarhauksen toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Kysymys jätetty

Pvm

22.02.1990

Kansanedustaja

Björkstrand /RKP

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

07.03.1990

Vastaus annettu

Pvm

30.03.1990

Vastaaja

Työministeri Puhakka

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

18.04.1990

Asiasanat