Valtiopaivaasia KK 83/2010

KK 83/2010 vp

Kirjallinen kysymys: Turkistarhauksen lakkauttaminen Suomessa

Kysymys jätetty

Pvm

19.02.2010

Kansanedustaja

Arhinmäki, Paavo /vas

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

23.02.2010

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

16.03.2010

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

26.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2010 vp