Valtiopaivaasia KK 844/2012

KK 844/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Valtionosuusjärjestelmän kannustavuus

Kysymys jätetty

Pvm

26.10.2012

Kansanedustaja

Kauma, Pia /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

31.10.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

16.12.2012

Vastaaja

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.02.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2013 vp