Valtiopaivaasia KK 95/2013

KK 95/2013 vp

Kirjallinen kysymys: ILO:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan sopimuksen nro 169 ratifioiminen

Kysymys jätetty

Pvm

20.02.2013

Kansanedustaja

Modig, Silvia /vas

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

22.02.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

12.03.2013

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

22.03.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 29/2013 vp