Valtiopaivaasia KK 963/2008

KK 963/2008 vp

Kirjallinen kysymys: Turkiseläinten hyvinvoinnin turvaaminen

Kysymys jätetty

Pvm

11.12.2008

Kansanedustaja

Arhinmäki, Paavo /vas

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

15.12.2008

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

30.12.2008

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2009 vp