LA 107/2006 vp

Lakialoite: Laki päästökauppalain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki päästökauppalain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki päästökauppalain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tynkkynen, Oras /vihr

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.2006 Päättynyt PTK 104/2006
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/2006 vp
Valmistunut

10.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 31 a ja 31 n § sekä voimaantulosäännös muutettuina, että lakialoite LA 107/2006 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 143/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.01.2007 Keskeytetty PTK 144/2006
19.01.2007 Päättynyt PTK 145/2006 5-9
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.01.2007 Keskeytetty PTK 146/2006
24.01.2007 Päättynyt PTK 147/2006 1
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 161/2006 vp