LA 11/2001 vp

Lakialoite: Laki opintotukilain 2 ja 16 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki opintotukilain 2 ja 16 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki opintotukilain 2 ja 16 a §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Väistö, Matti /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.03.2001 Päättynyt PTK 21/2001
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 16/2001 vp
Valmistunut

20.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 11/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2001 Päättynyt PTK 136/2001
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

24

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 166/2001 vp