LA 12/2010 vp

Lakialoite: Laki postipalvelulain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki postipalvelulain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki postipalvelulain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.2010 Päättynyt PTK 41/2010
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 28/2010 vp
Valmistunut

01.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoite LA 12/2010 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 10/2010 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2011 Päättynyt PTK 165/2010
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2011 Keskeytetty PTK 167/2010
09.03.2011 Päättynyt PTK 168/2010 1
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Yleissopimus hyväksyttiin. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 216/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot