LA 121/2001 vp

Lakialoite: Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Koskinen, Marjaana /sd

Muita allekirjoittajia

41

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2001 Päättynyt PTK 112/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 41/2001 vp
Valmistunut

27.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi lakiehdotuksen 11 § muutettuna, että lakialoite LA 121/2001 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 161/2000 vp ja TPA 214/2000 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 155/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot