Valtiopaivaasia LA 132/2000

LA 132/2000 vp

Lakialoite: Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n ja kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

09.10.2000

Kansanedustaja

Rehula, Juha /kesk

Muita allekirjoittajia

43

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2000 Päättynyt PTK 117/2000 25
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 37/2000 vp
Valmistunut

30.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1., 2. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 17/2000, LA 131/2000 vp, LA 132/2000 vp, LA 152/2000 vp ja LA 157/2000 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 51/2000 vp, TPA 57/2000 vp, TPA 63/2000 vp, TPA 222/2000 vp, TPA 231/2000 vp ja TPA 232/2000 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2000 Poistettu PTK 151/2000 5
01.12.2000 Keskeytetty PTK 152/2000 4
05.12.2000 Päättynyt PTK 156/2000 8 15-17
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2000 Keskeytetty PTK 161/2000 6
12.12.2000 Päättynyt PTK 164/2000 2 2, 3
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 154/2000 vp

​​​​