Valtiopaivaasia LA 149/2000

LA 149/2000 vp

Lakialoite: Laki sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n ja kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n muuttamisesta

2. Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 2 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

17.10.2000

Kansanedustaja

Hiltunen, Leea /skl

Muita allekirjoittajia

9

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2000 Päättynyt PTK 145/2000 4
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/2001 vp
Valmistunut

17.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 27 b § muutettuna ja että lakialoitteet LA 156/1999 vp, LA 149/2000 vp, LA 45/2001 vp ja LA 46/2001 vp hylätään sekä että toimenpidealoitteet TPA 233/2000 vp, TPA 239/2000 vp, TPA 77/2001 vp ja TPA 136/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2001 Keskeytetty PTK 122/2001 1
26.10.2001 Päättynyt PTK 123/2001 6 2-4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2001 Keskeytetty PTK 124/2001 3
07.11.2001 Päättynyt PTK 125/2001 1 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 153/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​