Valtiopaivaasia LA 166/1999

LA 166/1999 vp

Lakialoite: Laki verontilityslain 12 ja 29 §:n, tuloverolain 21 ja 124 §:n sekä kuntien valtionosuuslain 4 ja 27 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki verontilityslain 12 ja 29 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki tuloverolain 21 ja 124 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki kuntien valtionosuuslain 4 ja 27 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki verontilityslain 12 ja 29 §:n muuttamisesta

2. Laki tuloverolain 21 ja 124 §:n muuttamisesta

3. Laki kuntien valtionosuuslain 4 ja 27 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

18.11.1999

Kansanedustaja

Manninen, Hannes /kesk

Muita allekirjoittajia

26

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1999 Päättynyt PTK 98/1999 14
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/1999 vp
Valmistunut

01.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 12 §:n 1 momentti muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään asiaa koskeva lausuma sekä että lakialoitteet 164/1999 vp ja 166/1999 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 105/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 4.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1999 Keskeytetty PTK 108/1999 8
07.12.1999 Suureen valiokuntaan PTK 110/1999 6 14
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi ja asia päätettiin lähettää suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/1999 vp
Valmistunut

08.12.1999

Päätösehdotus

Suuri valiokunta ehdotti, yhtyen valtiovarainvaliokunnan mietinnössä tehtyyn lausumaehdotukseen ja ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä, että valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina sekä että hyväksyttäisiin kaksi uutta lakiehdotusta.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1999 Poistettu PTK 115/1999 5
08.12.1999 Keskeytetty PTK 116/1999 6
09.12.1999 Päättynyt PTK 118/1999 1 1, 2
Päätös

Eduskunta yhtyi suuren valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999 6 5, 6
Päätös

Eduskunta pysyi toisessa käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 71/1999 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​