Valtiopaivaasia LA 172/2000

LA 172/2000 vp

Lakialoite: Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

16.11.2000

Kansanedustaja

Ala-Nissilä, Olavi /kesk

Muita allekirjoittajia

36

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2000 Poistettu PTK 145/2000 9
29.11.2000 Päättynyt PTK 148/2000 16
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2000 vp
Valmistunut

01.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteisiin LA 68/2000 vp ja LA 172/2000 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Keskeytetty PTK 154/2000 3
05.12.2000 Päättynyt PTK 156/2000 5 8
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2000 Päättynyt PTK 161/2000 3
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 172/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​