LA 23/2011 vp

Lakialoite: Laki varallisuusverosta

Päätökset

1. Laki varallisuusverosta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki varallisuusverosta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Ruohonen-Lerner, Pirkko /ps

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.2011 Päättynyt PTK 63/2011
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/2012 vp
Valmistunut

06.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 23/2011 vp, LA 5/2012 vp, LA 9/2012 vp, LA 52/2012 vp, LA 53/2012 vp, LA 54/2012 vp, LA 55/2012 vp ja LA 60/2012 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 10/2011 vp ja TPA 29/2011 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2012 Keskeytetty PTK 110/2012
16.11.2012 Päättynyt PTK 112/2012 1-4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2012 Päättynyt PTK 113/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 87/2012 vp