LA 27/1996 vp

Lakialoite: Laiksi sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Ojala, Arja /sd

Muita allekirjoittajia

49

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1996 Päättynyt PTK 76/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2188

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 170/1996 vp