LA 33/1997 vp

Lakialoite: Laiksi eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Laine, Reino /vas

Muita allekirjoittajia

41

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.1997 Päättynyt PTK 52/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 202/1997 vp