LA 38/2009 vp

Lakialoite: Laki pelastuslain 29 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki pelastuslain 29 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki pelastuslain 29 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Vahasalo, Raija /kok

Muita allekirjoittajia

2

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.2009 Päättynyt PTK 52/2009
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 41/2010 vp
Valmistunut

09.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 136/2008 vp pohjalta muutettuna, että lakialoitteet LA 38/2009 vp ja LA 113/2010 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 35/2007 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 168/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2011 Päättynyt PTK 169/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen 136/2008 pohjautuvan 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin 38/2009 ja 113/2010 sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 257/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot