LA 4/2012 vp

Lakialoite: Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Sähkömarkkinalain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki Sähkömarkkinalain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Mäkipää, Lea /ps

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.03.2012 Päättynyt PTK 23/2012
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 17/2013 vp
Valmistunut

11.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 5. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 8. lakiehdotus hylätään ja että lakialoite LA 4/2012 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2013 Poistettu PTK 69/2013
13.06.2013 Keskeytetty PTK 70/2013
14.06.2013 Päättynyt PTK 71/2013 6
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2013 Keskeytetty PTK 72/2013
19.06.2013 Päättynyt PTK 73/2013 66,67
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 20/2013 vp