Valtiopaivaasia LA 43/2000

LA 43/2000 vp

Lakialoite: Laki tuloverolain ja vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 §:n sekä vuoden 2000 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki vuoden 2000 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

3. Laki vuoden 2000 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

31.03.2000

Kansanedustaja

Aula, Maria Kaisa /kesk

Muita allekirjoittajia

6

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.04.2000 Päättynyt PTK 45/2000 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/2000 vp
Valmistunut

12.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet 1/2000 vp, 3/2000 vp, 28/2000 vp ja 43/2000 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.2000 Keskeytetty PTK 68/2000 2
18.05.2000 Päättynyt PTK 70/2000 1 1-4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2000 Päättynyt PTK 72/2000 1 4
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 16/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​