LA 46/1996 vp

Lakialoite: Laiksi sairausvakuutusmaksusta vuonna 1997

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki sairausvakuutusmaksusta vuonna 1997

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Puhjo, Veijo /va-r

Muita allekirjoittajia

2

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.1996 Pp 27.9. PTK 107/1996
27.09.1996 Päättynyt PTK 111/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3272

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 170/1996 vp