LA 5/2010 vp

Lakialoite: Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Forsius, Merikukka /kok

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.03.2010 Päättynyt PTK 29/2010
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 40/2010 vp
Valmistunut

01.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 5.-28. lakiehdotus , että lakialoitteet LA 33/2007 vp, LA 98/2008 vp ja LA 5/2010 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 54/2008 vp, TPA 19/2010 vp ja TPA 29/2010 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2010 Keskeytetty PTK 124/2010
03.12.2010 Päättynyt PTK 125/2010 4-10
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2010 Keskeytetty PTK 126/2010
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010 3
Istuntopöytäkirjan sivu

32

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 90/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot