Valtiopaivaasia LA 54/2001

LA 54/2001 vp

Lakialoite: Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

30.05.2001

Kansanedustaja

Neittaanmäki, Petri /kesk

Muita allekirjoittajia

14

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2001 Päättynyt PTK 72/2001 9
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 28/2002 vp
Valmistunut

21.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-11., 13.-20., 23., 24. ja 26. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 12. lakiehdotus hylätään, että 1., 21., 22. ja 25. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että 2. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 30/2001 vp pohjalta muutettuna, että hyväksytään uusi 27. lakiehdotus, että lakialoitteet LA 11/1999 vp, LA 22/1999 vp, LA 139/2000 vp, LA 3/2001 vp, LA 54/2001 vp, LA 61/2001 vp, LA 105/2001 vp, LA 111/2001 vp, LA 160/2001 vp ja LA 28/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 124/2000 vp, TPA 71/2001 vp, TPA 141/2001 vp, TPA 144/2001 vp ja TPA 230/2001 vp hylätään ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 188/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.2003 Päättynyt PTK 189/2002 1 1-4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.2003 Päättynyt PTK 193/2002 2
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 44/2002 vp