Valtiopaivaasia LA 56/2003

LA 56/2003 vp

Lakialoite: Laki ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.09.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
800/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

05.06.2003

Kansanedustaja

Kähkönen, Lauri /sd

Muita allekirjoittajia

20

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2003 Päättynyt PTK 33/2003 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2003 vp
Valmistunut

11.06.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 35/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2003 Päättynyt PTK 37/2003 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2003 Päättynyt PTK 40/2003 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.06.2003

Kirjelmä
EK 20/2003 vp