LA 59/2002 vp

Lakialoite: Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kankaanniemi, Toimi /kd

Muita allekirjoittajia

2

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2002 Päättynyt PTK 70/2002
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta