Valtiopaivaasia LA 63/2013

LA 63/2013 vp

Lakialoite: Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

08.11.2013

Kansanedustaja

Ruohonen-Lerner, Pirkko /ps

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2014 Päättynyt PTK 8/2014 3
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/2014 vp
Valmistunut

06.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään, että lakialoite hylätään ja että hyväksytään 2 lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2014 Päättynyt PTK 64/2014 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä sekä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 19
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä sekä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisesta.Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

M 1/2014 vp