LA 65/2009 vp

Lakialoite: Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lapintie, Annika /vas

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.2009 Päättynyt PTK 82/2009
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/2010 vp
Valmistunut

07.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, että 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 106/2008 vp ja LA 65/2009 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 98/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.2010 Keskeytetty PTK 100/2010
15.10.2010 Keskeytetty PTK 101/2010 4
19.10.2010 Keskeytetty PTK 102/2010
20.10.2010 Päättynyt PTK 103/2010 1-8
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.2010 Keskeytetty PTK 106/2010
27.10.2010 Päättynyt PTK 107/2010 1,2
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 106/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot