LA 89/2014 vp

Lakialoite: Laki hallintolainkäyttölain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki hallintolainkäyttölain 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki hallintolainkäyttölain 6 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Jokinen, Kalle /kok

Muita allekirjoittajia

16

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2014 Päättynyt PTK 120/2014
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/2014 vp
Valmistunut

06.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 6.-11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 89/2014 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 43/2014 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.2015 Päättynyt PTK 152/2014
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2015 Päättynyt PTK 155/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 245/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot