LA 91/2008 vp

Lakialoite: Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tiusanen, Pentti /vas

Muita allekirjoittajia

4

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.2008 Päättynyt PTK 113/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta