Valtiopaivaasia LA 99/2000

LA 99/2000 vp

Lakialoite: Laki perusopetuslain 29 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki perusopetuslain 29 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki perusopetuslain 29 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

20.09.2000

Kansanedustaja

Neittaanmäki, Petri /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2000 Päättynyt PTK 120/2000 10
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 18/2002 vp
Valmistunut

12.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1-3 lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 99/2000 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 55/2000 vp, TPA 83/2002 vp ja TPA 136/2002 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 201/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2003 Poistettu PTK 203/2002 5
13.02.2003 Päättynyt PTK 204/2002 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 18
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 205/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot