M 5/2014 vp

Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp)

Huomautus

Vireillepanija:Jorma Sonninen, Hyväksyttyjä kannatusilmoituksia: 62835

Aloite jätetty

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

06.06.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2014 Päättynyt PTK 66/2014
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 31/2014 vp
Valmistunut

03.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät ehdotukset lainvalmisteluun ryhtymisestä hylätään ja että hyväksytään kuusi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 168/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2015 Päättynyt PTK 169/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

10.04.2015

Kirjelmä
EK 56/2014 vp