M 9/2013 vp

Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp)

Huomautus

Vireillepanija: Joonas Taavetti Pekkanen, Hyväksyttyjä kannatusilmoituksia: 51 974

Päätökset

1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Aloite jätetty

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

27.11.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2014 Päättynyt PTK 4/2014
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 9/2014 vp
Valmistunut

08.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2014 Keskeytetty PTK 104/2014
24.10.2014 Päättynyt PTK 105/2014 3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2014 Keskeytetty PTK 106/2014
07.11.2014 Päättynyt PTK 109/2014 4,5
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.11.2014

Kirjelmä
EK 33/2014 vp