Valtiopaivaasia PNE 2/2006

PNE 2/2006 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätöksiksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Päätökset

1. Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

3. Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

4. Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

5. Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
ja ainoa käsittely

Jätetty lepäämään

Puhemiesneuvoston ehdotukset

1. Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

2. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

3. Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta

4. Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön 5 §:n muuttamisesta

5. Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.09.2006

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006 19
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 10/2006 vp
Valmistunut

24.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sekä puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät laki- ja säädösehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 34/2006 vp
Valmistunut

10.11.2006

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2006 Päättynyt PTK 122/2006 2
Päätös

Lakiehdotus ja eduskunnan työjärjestyksen muutosehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn hallituksen esitykseen HE 71/2006 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti katsottiin myös ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät 1. ja 2. ehdotus sekä ainoassa käsittelyssä hyväksytyt puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät 3.-5. ehdotus hyväksytyiksi jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 71/2006 vp

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.2007

Asian jatkokäsittely

HE 71/2006 vp

​​​​