TAA 34/2013 vp

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen yhdystien 17685 perusparantamisen aloittamiseen välillä Vaasantie - Ala-Hella Lapualla

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Elomaa, Ritva /ps

Muita allekirjoittajia

8

Momentti

31.10.20

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2013 Päättynyt PTK 105/2013
Päätös

Talousarvioaloitteet 1-423, 425-428 ja 430-574 lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 112/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat