Valtiopaivaasia TPA 11/2000

TPA 11/2000 vp

Toimenpidealoite: Kotitalouksien työllistämismahdollisuuksien parantaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

01.03.2000

Kansanedustaja

Nurmi, Tuija /kok

Puhemiesneuvosto

Pvm

21.03.2000

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.03.2000

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/2000 vp
Valmistunut

27.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteeseen LA 172/1999 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään ja että toimenpidealoite TPA 11/2000 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 132/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 9.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2000 Päättynyt PTK 137/2000 1 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä

Asian käsittely on yhdistetty

HE 140/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​