TPA 128/2002 vp

Toimenpidealoite: Kuntouttavan työtoiminnan ylläpitokorvauksen yhdenmukaistaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lahtela, Esa /sd

Muita allekirjoittajia

4

Puhemiesneuvosto

Pvm

25.09.2002

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

27.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 106/2002 vp

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 43/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 77/1999 vp, LA 14/2000 vp, LA 186/2000 vp, LA 32/2001 vp, LA 55/2001 vp, LA 81/2001 vp, LA 43/2002 vp, LA 54/2002 vp, LA 71/2002 vp, LA 80/2002 vp, LA 90/2002 vp ja LA 129/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 182/2000 vp, TPA 245/2000 vp, TPA 267/2000 vp, TPA 201/2001 vp, TPA 204/2001 vp ja TPA 128/2002 vp hylätään, ja että hyväksytään viisi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään neljänteen istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2002 Poistettu PTK 159/2002
11.12.2002 Päättynyt PTK 160/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 115/2002 vp