Valtiopaivaasia TPA 42/2012

TPA 42/2012 vp

Toimenpidealoite: Kohtuuttomuuden määritteleminen vesihuoltolaissa

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

28.11.2012

Kansanedustaja

Mölsä, Martti /ps

Muita allekirjoittajia

25

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

17.12.2012

Istuntopöytäkirja

Puhemiesneuvosto

Pvm

14.12.2012

Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/2014 vp
Valmistunut

23.05.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 11/2012 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 42/2012 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 218/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​